Artiklar

Här kan du ta del av fördjupade artiklar om bland annat gänget på Swepoint, de projekt vi är involverade i och allmän vetskap om vår bransch.

Hur Schedule Float kan rädda ditt projekt

I en perfekt värld skulle alla uppgifter i ett projekt löpa på sömlöst – från idé till slutförande i en enda smidig rörelse. Men förseningar förekommer i alla projekt. Ibland är de planerade, ibland kommer de som en överraskning. Vid oplanerade driftstopp kan tidplanens float vara till stor hjälp och förhindra att projekt hamnar på efterkälken.

Läs mer

5 fördelar med outsourcing av projektplanering

När du vill vara med i en upphandling är det av yttersta vikt att kunna visa upp en välintegrerad och genomarbetad tidplan. Ofta saknas kunskapen som krävs in-house – men låt inte det stoppa er från projekt du vet att ni kan leverera. Läs om 5 fördelar med outsourcing av projektplanering.

Läs mer

3 enkla sätt att hålla din tidplan uppdaterad

Tidplanen är ett viktigt verktyg för att se till att ditt projekt håller sig på rätt spår och uppfyller sina mål. Men den är bara användbar om den hålls uppdaterad. Här kommer tre enkla sätt att hålla din tidplan aktuell och korrekt.

Läs mer

Det här gör en projektplanerare: En introduktion

Projektschemaläggning, riskhantering och utvärderingsmetoder är nycklar till att minimera tidsfördröjningar och maximera effektiviteten. I den här artikeln får du reda på vad en projektplanerare gör och hur den bidrar till projektets framgång.

Läs mer

Håll tidplanen med hjälp av den kritiska kedjan

Critical Path Method (CPM) är en algoritmbaserad projektstyrningsmetod som används för att beräkna den kortast möjliga vägen till projektets slut. I den här artikeln går vi igenom hur det kan hjälpa dig att slutföra dina projekt i tid och enligt budget.

Läs mer

Därför ska du använda DCMA:s 14-punktsbedömning

DCMA:s (Amerikanska försvarsdepartementet) 14-punktsbedömning är en uppsättning riktlinjer för analys av tidplaner. Projektledare och projektplanerare världen över använder dessa för att kvalitetssäkra tidplanen, identifiera risker, rekommendera korrigerande åtgärder och avgöra om ett projekt är på väg att nå sina mål.

Läs mer

5 fördelar med att använda WBS

Första steget i din projektplanering är att ta fram en Work Breakdown Structure (WBS). Den definierar allt du behöver genomföra i projektet (och i vilken ordning) för att du ska uppnå projektmålen. Läs om 5 fördelar med att ta fram en WBS i din projektplanering.

Läs mer

3 vanliga misstag i riskhanteringsprocessen

Riskerna i projektet måste hanteras. Det är en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras enligt tidplanen. I den här artikeln listar vi tre misstag som många företag gör i sin riskhanteringsprocess – och vad du ska göra i stället.

Läs mer

Varför ska stora, komplexa projekt planeras? 

Varje år när semestern står runt hörnet brukar jag stanna upp och tänka på det gångna året. Sammanfatta vad som har hänt, hur det har gått och vad vi har framför oss när hösten kommer. Det här året har vi fortsatt planerat många stora offentliga infrastrukturprojekt, nya som gamla.

Läs mer
Inställningar för cookies
Rulla till toppen
Scroll to Top