Artiklar | Swepoint | Swepoint Projektstyrning & Analys

Artiklar

Här kan du ta del av fördjupade artiklar om bland annat gänget på Swepoint, de projekt vi är involverade i och allmän vetskap om vår bransch.

5 fördelar med att använda WBS

Första steget i din projektplanering är att ta fram en Work Breakdown Structure (WBS). Den definierar allt du behöver genomföra i projektet (och i vilken ordning) för att du ska uppnå projektmålen. Läs om 5 fördelar med att ta fram en WBS i din projektplanering.

Läs mer

3 vanliga misstag i riskhanteringsprocessen

Riskerna i projektet måste hanteras. Det är en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras enligt tidplanen. I den här artikeln listar vi tre misstag som många företag gör i sin riskhanteringsprocess – och vad du ska göra i stället.

Läs mer

Varför ska stora, komplexa projekt planeras? 

Varje år när semestern står runt hörnet brukar jag stanna upp och tänka på det gångna året. Sammanfatta vad som har hänt, hur det har gått och vad vi har framför oss när hösten kommer. Det här året har vi fortsatt planerat många stora offentliga infrastrukturprojekt, nya som gamla.

Läs mer
Fem enkla tips som förbättrar er projektplanering

Fem enkla tips som förbättrar er projektplanering 

Projektplaneringen är nyckeln som gör det önskade projektresultatet uppnåeligt. Det är kartan som vägleder skeppet. Som projektledare tittar du på tidplanen ofta, ibland dagligen, och vidtar de åtgärder som krävs för att hålla kurs.  

Läs mer

Earned Value Management – en introduktion

I den här artikeln kommer du kunna läsa om Earned Value Management. Vi går igenom grunderna, förklarar viktiga begrepp och samlar ihop några av många fördelar med att använda metoden vid projektstyrning och -planering. 

Läs mer

Projekt: Barkarbystaden

Barkarby i Järfälla kommun är ett av norra Europas största och mest expansiva utvecklingsområden. Här pågår unika infrastruktursatsningar som nya tunnelbanestationer, Förbifart Stockholm och en helt ny regionaltågstation. Det gör Barkarby till ett av de mest tillgängliga områdena i Stockholmsregionen och öppnar nya möjligheter för kontorsetableringar, dynamisk stadsmiljö och ett upplevelserikt…

Läs mer
Scroll to Top