Projektplanering

Vi på Swepoint Management hjälper tillverkande företag inom kraft- och infrastruktursektorn med projektplanering. Med resurseffektiva och beroendeanpassade tidplaner skapar vi förutsättningar för projektet att genomföras enligt plan.

Swepoint projektplanering – en nyckel till lyckade projekt

Jämför två scenarion: i det ena finns dina projektdetaljer överallt, i det andra har du en centraliserat databas för din projektplan. Vilken tror du kommer leda till ett korrekt projektgenomförande? Naturligtvis det senare.

Projektplanering ger chefer, projektledare och projektets övriga intressenter underlaget som krävs för projektet att lyckas. Med information om projektets framdrift kan samtliga som är involverade mäta resursprestanda och vidta korrigerande åtgärder vid eventuella inkonsekvenser.

Vad är projektplanering?

Kraft- och infrastrukturprojekt är ofta stora och komplexa. De löper över lång tid och involverar många olika aktörer. För att dessa ska genomföras på ett effektivt sätt behöver du gå igenom en omfattande process där du tillsammans med projektets intressenter bryter ner projektet i faser och uppgifter. Det är det som är projektplanering.

Vårt uppdrag är att ta fram en tidplan (skedesplanering) som väver samman och illustrerar projektets alla delar. Alla som är inblandade i projektet ska kunna få tillgång till projektets totala omfattning såväl som dess detaljstyrda uppgifter. All projektrelaterad information samlas på ett ställe och underlättar på så vis kommunikationen mellan projektledaren och intressenterna.

En tidplan innehåller bland annat:

 • WBS
 • Milstolpar
 • Aktiviteter
 • Logik
 • Resurser
 • Kostnader
 • Layouter
 • Filter

Projektplanering med Swepoint ger god projektekonomi och leverans i tid

Projektplanering gör det möjligt att prioritera uppgifter. Faktum är att de första stegen i processen att ta fram en tidplan består av att bilda en struktur för arbetsuppdelning och dela upp projektet i enklare aktiviteter. När aktiviteterna är värvade kan projektledaren implementera lämplig teknik för att utvärdera det kritiska i aktiviteterna och rangordna dem i prioritetsordning.

Dessutom ingår det att analysera resurstillgängligheten och implementera schemaläggningstekniken för att säkerställa snabb leverans samtidigt som resurshälsoindexet bibehålls. Många projektledare tar fram rätt tidplan, men majoriteten av dem tycker att det är utmanande att hantera resurserna på ett intelligent sätt. Det kan orsaka förseningar och avvikelser i leveranserna.

Tillsammans med framtagna rutiner för uppföljning och analys ser vi på Swepoint till att hålla effektiviteten på så hög nivå som möjligt genom hela projektgången.

Swepoint projektplanering – en nyckel till lyckade projekt

Jämför två scenarion: i det ena finns dina projektdetaljer överallt, i det andra har du en centraliserat databas för din projektplan. Vilken tror du kommer leda till ett korrekt projektgenomförande? Naturligtvis det senare.

En väl utarbetad projektplan ger chefer, projektledare och intressenter underlaget som krävs för projektet att lyckas. Med realtidsinformation om projektets framsteg kan samtliga som är involverade mäta resursprestanda och vidta korrigerande åtgärder vid eventuella inkonsekvenser.

Vad är projektplanering?

Bygg-, kraft- och infrastrukturprojekt är ofta stora och komplexa. De löper över lång tid och involverar många olika aktörer. För att dessa ska genomföras på ett effektivt sätt behöver du gå igenom en omfattande process där du tillsammans med projektets intressenter bryter ner projektet i faser och uppgifter. Det är det som är projektplanering.

Vid projektplanering tar vi på Swepoint fram ett projektschema som väver samman och illustrerar projektets alla delar. Alla som är inblandade i projektet ska kunna få tillgång till projektets totala omfattning såväl som dess detaljstyrda uppgifter. All projektrelaterad information samlas på ett ställe och öppnar dörrar för sömlös kommunikation mellan projektledaren och intressenterna.

Ett projektschema kan bland annat innehålla:

 • Milstolpar
 • Ordningsföljd
 • Färdigheter
 • Tidslinje
 • Ömsesidigt beroende

Antalet resurser som krävs för varje uppgift

Projektplanering med Swepoint ger god projektekonomi och leverans i tid

Projektplanering gör det möjligt att prioritera uppgifter. Faktum är att de första stegen i processen att ta fram ett projektschema består av att bilda en struktur för arbetsuppdelning, och dela upp projektet i enklare uppgifter. När uppgifterna är värvade kan projektledaren implementera lämplig teknik för att utvärdera det kritiska i uppgifterna och rangordna dem i prioritetsordning.

Dessutom ingår det att analysera resurstillgängligheten och implementera schemaläggningstekniken för att säkerställa snabb leverans samtidigt som resurshälsoindexet bibehålls. Många projektledare tar fram rätt schema, men majoriteten av dem tycker att det är utmanande att hantera resurserna på ett intelligent sätt. Det kan orsaka förseningar och avvikelser i leveranserna.

Tillsammans med framtagna rutiner för uppföljning och analys ser vi på Swepoint till att hålla effektiviteten på så hög nivå som möjligt genom hela projektgången.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar?

Fyll i formuläret så återkommer vi så fort vi kan.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar?

Fyll i formuläret så återkommer vi så fort vi kan.

Inställningar för cookies
Rulla till toppen
Scroll to Top