Scheduleshare

Stora projekt kräver noggrann planering och effektiv projektstyrning. Scheduleshare är ett arbetssätt framtaget av Swepoint som förenklar planeringsprocessen och projektgången.

Tidsplanering – effektiv projektplanering med Scheduleshare

Hur vill du ha dina projektdetaljer, utspridda eller samlade? Många projektplanerare av stora, komplexa projekt har upplevt samma problem: tidsplaneringen är rörig och komplicerar projektgången. Det måste finnas ett enklare sätt att planera stora projekt? Det gör det.

Vi på Swepoint tog fram Scheduleshare för att du som projektplanerare ska kunna samla all projektrelaterad information på en och samma plats. Med Scheduleshare blir projektframdriften effektivare för att du ges full kontroll över tidsplaneringen.

Vill du veta mer?

Vill du komma igång och börja använda Scheduleshare för dina projekt? 

Scheduleshare - Effektiva Tidplaner
Swepoints Tidsplanering

Så fungerar det

Scheduleshare är ingen programvara. Det är ett arbetssätt. Dessutom är det enkelt att lära sig. Grundidén bygger på att du sammanlänkar delprojektens tidplaner med den övergripande tidplanen för hela projektet. Och det fixar du om du följer Scheduleshares enda krav – delprojekten måste planeras enligt Scheduleshares struktur och kodning för aktiviteter och milstenar.

När projekten är planerade kommer du till det allra listigaste: Samtidigt som du laddar upp delprojektens tidplaner i MS Project-format vid varje framdriftsuppföljning så kommer tidplanen för huvudprojektet uppdateras. Tidplanerna blir beroende av varandra och du får full kontroll över projektets framdrift, både på detaljnivå och övergripande nivå.

Swepoint – vi gör det enklare att leda stora projekt

Krångla inte till det mer än nödvändigt. Tidsplanering för stora projekt är komplicerat som det är. Ge dig själv fördelen att kunna följa hela projektgången på en och samma plats. Öka chanserna att undvika plötsliga avvikelser samtidigt som du minskar riskerna att missa viktiga milstolpar.

Vi på Swepoint har själva upplevt hur tidsplaneringen många gånger försvåras för att den inte följer samma struktur genom hela projektet och dess delar. Med en centraliserad styrning och tidplaner som följer samma upplägg blir det avsevärt mycket enklare att leda ett stort projekt enligt plan.

För effektivare Tidplanering
Scheduleshare - Effektiva Tidplaner

Tidsplanering – effektiv projektledning med Scheduleshare

Hur vill du ha dina projektdetaljer, utspridda eller samlade? Många projektledare av stora, komplexa projekt har upplevt samma problem: tidsplaneringen är rörig och komplicerar projektgången. Det måste finnas ett enklare sätt att planera stora projekt? Det gör det.

Vi på Swepoint tog fram Scheduleshare för att du som projektledare ska kunna samla all projektrelaterad information på en och samma plats. Med Scheduleshare blir projektframdriften effektivare för att du ges full kontroll över tidsplaneringen.

Så fungerar det

Scheduleshare är ingen programvara. Det är ett arbetssätt. Dessutom är det enkelt att lära sig. Grundidén bygger på att du sammanlänkar delprojektens tidplaner med den övergripande tidplanen för hela projektet. Och det fixar du om du följer Scheduleshares enda krav – delprojekten måste planeras enligt Scheduleshares struktur och kodning för aktiviteter och milstenar.

När projekten är planerade kommer du till det allra listigaste: Samtidigt som du laddar upp delprojektens tidplaner i MS Project-format vid varje framdriftsuppföljning så kommer tidplanen för huvudprojektet uppdateras. Tidplanerna blir beroende av varandra och du får full kontroll över projektets framdrift, både på detaljnivå och övergripande nivå.

För effektivare Tidplanering

Swepoint – vi gör det enklare att leda stora projekt

Krångla inte till det mer än nödvändigt. Tidsplanering för stora projekt är komplicerat som det är. Ge dig själv fördelen att kunna följa hela projektgången på en och samma plats. Öka chanserna att undvika plötsliga avvikelser samtidigt som du minskar riskerna att missa viktiga milstolpar.

Vi på Swepoint har själva upplevt hur tidsplaneringen många gånger försvåras för att den inte följer samma struktur genom hela projektet och dess delar. Med en centraliserad styrning och tidplaner som följer samma upplägg blir det avsevärt mycket enklare att leda ett stort projekt enligt plan.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur Scheduleshare förenklar projektledning?

Fyll i formuläret så återkommer vi så fort vi kan.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur Scheduleshare förenklar projektledning?

Fyll i formuläret så återkommer vi så fort vi kan.

Inställningar för cookies
Rulla till toppen
Scroll to Top