5 fördelar med outsourcing av projektplanering

När du vill vara med i en upphandling är det av yttersta vikt att kunna visa upp en välintegrerad och genomarbetad tidplan. Ofta saknas kunskapen som krävs in-house – men låt inte det stoppa er från projekt du vet att ni kan leverera. Ett alternativ är att rekrytera kompetens, men att hitta erfarna personer till tillfälliga uppdrag kan vara en stor utmaning. En bättre lösning är istället att arbeta med en professionell partner som kan bygga och underhålla din tidplan åt dig. Här är fem fördelar med att outsourca projektplanering!

(1) Effektivare användning av resurser

Att ta fram en tidplan på bästa sätt är en kompetens som tar tid att lära sig. I många fall är det dessutom överflödigt att utbilda personal när kunskapen enbart krävs ett fåtal gånger per år. Låt istället dina medarbetare fokusera på sina expertområden. Då använder du dina resurser mest effektivt och kan låta en partner göra jobbet.

(2) Compliance på ett enklare sätt

Kräver upphandlingen ett kompatibelt Earned Value Management-system eller andra krav som DCMA:s 14-punktsbedömning? Inga problem – när du outsourcar projektplaneringen kan du låta experter ta fram en tidplan, snabbt och effektivt. Då kan du vara säker på att alla krav uppfylls och att du får alla rapporter som behövs.

(3) Fler framgångsrika projekt

En bra tidplan är inte allt som krävs för ett lyckat projekt. När du vet vad som ska göras måste arbetet även utföras på rätt sätt. Med en tidplan av hög kvalitet får du inte bara en förteckning över aktiviteter och datum – du får en guide för hur varje steg på vägen ska utföras. Då kan du följa framdrift, fatta bättre beslut och se till att planeringen fortskrider på bästa sätt.

(4) Ökad kundnöjdhet

”Vad kostar det?” och ”När är det klart?” är två av de vanligaste frågorna som kunder vill ha svar på. Med en genomarbetad tidplan framtagen av en expert kan du besvara frågorna med en helt annan säkerhet. Du visar att du har kontroll över arbetet och säkerställer att det går åt rätt håll. Det leder i sin tur till lugna, engagerade kunder som tror på din förmåga att leverera projekt i världsklass.

(5) Lägre projektkostnader

Oavsett storleken på ett projekt är kostnaden alltid en deal breaker. En professionellt framtagen tidplan kan hjälpa dig att sänka projektkostnaderna eftersom resurser används mer effektivt. Dessutom slipper du stora interna kostnader, exempelvis utbildning och rekrytering av medarbetare.

Kontakta oss

Swepoint har ett skickligt team med all expertis som behövs för att ta fram en tidplan av högsta kvalitet. Är du redo att outsourca er projektplanering? Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra tjänster.

Inställningar för cookies
Rulla till toppen
Scroll to Top