Det här gör en projektplanerare: En introduktion

En projektplanerare arbetar med att ta fram, implementera och hantera tidplaner för olika typer av projekt, stora som små. Det innebär bland annat att de definierar och samordnar alla detaljer som krävs för att upprätta tidplanen, såsom resurser, tidsramar, budgetar, krav, risker och utvärderingsmetoder.

Därför behöver projektet en projektplanerare

Projektplanerarens främsta uppgift är att se till att projektet har tydliga strukturer och riktlinjer inom ramen för en bestämd tidsperiod. En skicklig projektplanerare skapar förutsättningar för minsta möjliga tidspillan och största möjliga effektivitet.

Dessutom, genom att anlita en projektplanerare kan till exempel projektledaren ta på sig andra uppgifter i projektet och delegera arbetet med att övervaka och följa upp tidplanen till någon som är specialiserad på området.

Kompetenser och erfarenheter

Som projektplanerare behöver du först och främst förstå grunderna inom projektschemaläggning, gärna i ett schemaläggningsprogram som Primavera P6 eller Microsoft Project. Du behöver också kunna identifiera vilka aktiviteter som ingår i projektet, när de sk a utföras och därefter löpande övervaka och följa upp projektframdriften.

Det är dessutom meriterande om du har erfarenhet inom projektverksamhet. Erfarenheten kan komma väl till pass när du behöver lösa akuta svårigheter och omformulera processer så att de passar projektets medlemmar.

Sammanfattningsvis

Den här artikeln har i enkla och generella drag beskrivit vad en projektplanerare gör och vilken roll den spelar i ett projekt. Med det sagt så ser verkligheten för en projektplanerare väldigt olika ut. Främst beroende på bransch och projektets storlek och komplexitet. Men den generella arbetsbeskrivningen är den som beskrivits här: projektplaneraren ser till att projektet har tydliga strukturer och riktlinjer inom ramen för en bestämd tidsperiod.

Är du som läser det här intresserad av att veta mer om vad en projektplanerare gör och kanske bidra med till just ditt projekt? Då är du varmt välkommen att kontakta oss.
Inställningar för cookies
Rulla till toppen
Scroll to Top