Tre människor pratar. En sitter ner, två står upp.

Förvaltning av projektportföljer: Maximera värdet av dina projektinvesteringar

Som företag är det viktigt att investera i projekt som ger det största möjliga värdet och som är i linje med dina strategiska mål. Men med så många projekt att välja mellan och med begränsade resurser kan det vara en utmaning att avgöra vilka projekt som ska genomföras. Det är där Project Portfolio Management (PPM) kommer in i bilden.

Vad är Project Portfolio Management?

PPM är en metod som organisationer använder för att prioritera och hantera projekt för att uppnå sina strategiska mål. Det innebär att man analyserar och väljer ut projekt utifrån deras potentiella fördelar, resurskrav och anpassning till organisationens övergripande strategi. Genom att använda PPM kan organisationer se till att de investerar sina resurser i de projekt som med största sannolikhet kommer att ge det största värdet.

De viktigaste processerna i PPM

PPM omfattar flera nyckelprocesser som var och en spelar en avgörande roll för att säkerställa att projektportföljen blir så lyckad som möjligt:

 1. Identifiering av projekt
  Fastställ vilka projekt som är tillgängliga och bedöm deras potentiella fördelar.
 2. Val av projekt
  Välj ut de projekt som ska ingå i portföljen baserat på deras anpassning till strategiska mål och tillgängliga resurser.
 3. Prioritering
  Rangordna projekten utifrån deras betydelse och resursbehov.
 4. Övervakning
  Spåra projektens framsteg och göra justeringar vid behov för att se till att de fortsätter att vara i linje med organisationens mål.

Maximera din “bang for the buck”

Genom att använda PPM kan organisationer förbättra sin förmåga att leverera projekt i tid och inom budget, samtidigt som de maximerar sin avkastning på investeringen. Med en tydlig förståelse för vilka projekt som ska drivas och hur resurserna ska fördelas på ett effektivt sätt kan företagen se till att de investerar sin tid, sina pengar och sina ansträngningar på rätt ställen.

Hör av dig till oss

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att lära dig mer om hur vi på Swepoint Management kan hjälpa dig implementera PPM för att maximera dina projektinvesteringar.

Inställningar för cookies
Rulla till toppen
Scroll to Top