Tjänster

Vår kompetens ligger i utvecklingen av styrprocesser för storskaliga projekt. Planning makes perfect.

Projektstyrning

Effektiva styrprocesser

Swepoint Management hjälper tillverkande företag inom kraft- och infrastruktursektorn med projektstyrning. Tillsammans med framtagna rutiner för uppföljning och analys, ser vi till att hålla effektiviteten på så hög nivå som bara går utifrån förutsättningarna. Vi arbetar i projekt, där vi erbjuder våra kunder en riktigt bra upplevelse inom Project Management, och detta på en starkt konkurrensutsatt marknad. Produkten blir väl definierade tidplaner som är resursallokerade eller kostnadssatta eller en kombination av de båda.

Projektplanering

Vi på Swepoint Management hjälper tillverkande företag inom bygg-, kraft- och infrastruktursektorn med projektplanering. Vi tar fram resurseffektiva och beroendeanpassade projektscheman som skapar förutsättningar för projektet att genomföras enligt plan.

Scroll to Top