3 vanliga misstag i riskhanteringsprocessen

Riskerna i projektet måste hanteras. Det är en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras enligt tidplanen. I den här artikeln listar vi tre misstag som många företag gör i sin riskhanteringsprocess – och vad du ska göra i stället.

1. Investerar inte i riskhantering

Avsätt en budget och planera genomförandet. En väl utförd riskhantering kan inte genomföras utan en investering i tid och resurser. Behöver du särskilda IT-system? Troligtvis. Behöver du samla projektdeltagarna för löpande avstämning? Absolut.

Förutom det behöver du rätt personer för rätt uppgifter. En programvara och timslånga möten kommer inte nödvändigtvis göra riskhanteringen framgångsrik. Investera i människor som vet vad de ska göra och som har befogenhet att göra det – och inkludera riskhanteringen i deras arbetsbeskrivning.

2.Tydliggör inte processgången

Tydlighet är väldigt viktigt. Projektdeltagarna behöver veta vad som förväntas av dem. Du behöver förankra vilka tekniker, verktyg och metoder som ska användas i projektet.

Med andra ord – implementera riskhantering i projektgruppen på ett begripligt sätt och konkretisera riskhanteringsprocessen. Gör det enkelt för projektet och dess deltagare att hantera risker.

3. Enas inte om formalitetsnivån

Kom överens om formalitetsnivån. Det spelar ingen roll hur avancerad riskhanteringsprocessen är om projektdeltagarna inte följer den. Lär dig organisationskulturen och anpassa dig efter den.

Låt säga att du har missbedömt kulturen i organisationen och sätter nivån för högt. Du kallar till många riskhanteringsmöten, begär detaljerad dokumentation och delegerar ansvar till flera seniora projektdeltagare. Du har skapat en byråkratisk process som är effektiv men samtidigt utmanande att följa.

Det här orsakar problem. Processen känns främmande för organisationen och det sker en kulturkrock. Några kanske tycker att den byråkratiska styrningen är överdriven och väljer att frångå den.

Trots att upplägget är beprövat så får du förtvivlat svårt att hantera riskerna effektivt. I stället uppstår det plötsliga avvikelser och projektets gång blir haltande.

Känn in och hitta en nivå för riskhanteringen som är gynnsam för både projektet och projektdeltagarna.

Riskhantering med Swepoint

Dessa vanliga misstag kanske känns svåra att undvika. Men det går. Vi har hjälpt många företag att ta riskhanteringen till nästa nivå – kontakta oss gärna om du vill att vi hjälper dig också.

Slå oss en signal eller fyll i formuläret nedanför.

 

Inställningar för cookies
Rulla till toppen
Scroll to Top