Hur Schedule Float kan rädda ditt projekt

Ett projekt som står stilla kan väl inte vara en bra sak, eller? I en perfekt värld skulle alla uppgifter i ett projekt löpa på sömlöst – från idé till slutförande i en enda smidig rörelse. Men förseningar förekommer i alla projekt. Ibland är de planerade, ibland kommer de som en överraskning. Vid oplanerade driftstopp kan tidplanens float vara till stor hjälp och förhindra att projekt hamnar på efterkälken.

Vad är Schedule Float?

Float, även kallat slack, representerar den tid en uppgift maximalt kan försenas utan att den orsakar en dominoeffekt och fördröjer starten av andra uppgifter. Det används ofta inom Critical Path Method som ett effektivt sätt att beräkna hur lång tid det kommer ta att slutföra ett projekt. Float ger alltså projektledaren insikter om vilka uppgifter som är flexibla och hur mycket de kan skjutas fram utan att projektet som helhet blir försenat.

Hur hanterar man High float?

En stor del float (High float) är ibland nödvändigt, men det kan också vara ett tecken på fel i planeringen och att man inte förstått hur uppgifter är beroende av varandra. I det fallet kan man arbeta för att minska float genom att se till att uppgifter är tillräckligt sammanlänkade och att onödiga begränsningar tas bort.

Olika typer av float

För att kunna använda float korrekt måste projektledare och projektgruppen förstå skillnaden mellan olika typer av float:

  • Total float: Tid en aktivitet kan skjutas upp utan att det försenar hela projektet.
  • Free float: Tid en aktivitet kan skjutas upp utan att det försenar en efterföljande aktivitet.
  • Critical path: Aktiviteter utan float som inte kan flyttas utan att påverka tidplanen och/eller andra aktiviteter.
  • Negativ float: Aktivitet som påverkar tidplanen eller andra aktiviteter, även om de slutförs så tidigt som möjligt.

Hur används tidplanens float?

Float används för att vägleda kring vilka aktiviteter som ska startas när, och vilka aktiviteter som tillfälligt kan skjutas upp. På så sätt kan projektledaren justera arbetet under projektets gång för att bättre spegla verkligheten. Float kan exempelvis användas för att komma vidare med andra aktiviteter, eller för att få ut det mesta av tillgängliga resurser.

Enklare tolkning med rätt mjukvara

När float illustreras blir det enklare att tolka tidplanen och fatta rätt beslut om när aktiviteter ska starta. I program som Microsoft Project och Primavera P6 kan du visa tabeller över total float och free float. För att förstå hur du skapar en bra tidplan kan du utgå från DCMA:s 14-punktsbedömning (länk) där även float nämns.

Beräkning av float

De olika typerna av float kräver olika beräkningar, men fungerar i stort sett på samma sätt: Den kritiska aktivitetens senaste slutdatum subtraheras med det tidigaste slutdatumet för att ge dig en  korrekt beräkning. Ekvationens svar är vanligtvis en tidsram på ett antal dagar, vilket då är dess tillgängliga float.

För ett framgångsrikt projekt

Swepoint är experter på projektstyrning i komplexa projekt och kan säkerställa att ditt projekt är realistiskt och genomförbart. Float är nämligen bara en av många tekniker vi använder för att hantera projektprestanda och hålla allt i rörelse. Då kan hela teamet vara säkra på att leveransen är uppnåelig och att projektet blir framgångsrikt.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med float eller hur du kan applicera det i ditt projekt? Hör av dig via mail, telefon eller fyll i formuläret nedan!

Inställningar för cookies
Rulla till toppen
Scroll to Top