Varför ska stora, komplexa projekt planeras?

 

Varje år när semestern står runt hörnet brukar jag stanna upp och tänka på det gångna året. Sammanfatta vad som har hänt, hur det har gått och vad vi har framför oss när hösten kommer. Det här året har vi fortsatt planerat många stora offentliga infrastrukturprojekt, nya som gamla. Det får mig att minnas tillbaka till början av år 2000, när jag började med att planera projekt inom IT. Då var det långt ifrån självklart för organisationer att tidplanera, resurseffektivisera och beroendeanpassa på ett sammanhängande sätt. Särskilt för offentligt finansierade organisationer.

Inom industrin har effektiv projektschemaläggning och planering funnits med längre än för övriga branscher och sektorer. Det beror förmodligen på att man haft strama budgetar och tydliga mål för avkastning att förhålla sig till. Men även inom industrin skilde sig arbetssättet för 10 år sedan mot hur det ser ut i dag. Då berättade de flesta företag som vi jobbade med att de inte använde sig av längre än två eller sex veckors tidplaner. I dag är planerna längre och mer detaljerade och arbetssättet med en sammanhängande projektschemaläggning betydligt mer etablerat.

Men varför ska stora, komplexa projekt planeras då? Det finns mycket att vinna för både beställaren och utföraren. För beställaren handlar det framför allt om att få en överblick och ta kontroll över leveranserna från start till slut. För utföraren kan det handla om tillägg och händelser som härstammar från andra utförare i projektet, men som påverkar tiden och den slutgiltiga leveransen. Om man inte är medveten om hur olika faktorer och resurser påverkar varandra kan det hända att projektet inte levereras enligt plan och att beställaren blir missnöjd.

I dag ställer många av våra offentligt finansierade uppdragsgivare höga krav på framdrift och analys av dagsaktuellt läge. Det gläder mig. Med en sammanhållen projektstyrning blir de viktiga satsningarna som genomförs med hjälp av skattebetalarnas pengar snabbare och mer resurseffektivt genomförda samtidigt som kvaliteten på slutresultatet lever upp till beställarens förväntningar.

Dan Mårtensson, VD
Swepoint Management

Inställningar för cookies
Rulla till toppen
Scroll to Top