VILKA VI ÄR

Swepoint Management hjälper tillverkande företag inom kraft- och byggsektorn med projektstyrning.

Företaget grundades 2011 i Västerås. Idag är vi ett etablerat kompetensdrivet konsultbolag med ett tiotal konsulter. Vi började med att specialisera oss på att hjälpa tillverkande företag inom kraftsektorn med projektstyrning. Men sedan 2014 har vi också byggt kompetens inom infrastrukturprojekt med samma inriktning, projektstyrning. Detta gör att vi kan blanda två olika kunskapsområden för att skapa djupare kunskap inom projektplanering i olika typer av projekt.

HUR VI ARBETAR

Vi strävar alltid efter att på ett professionellt sätt hjälpa dig som kund att förverkliga dina mål inom verksamheten.

Vår vision är att ständigt utveckla våra anställda och vårt kunnande i de områden vi är verksamma inom, på så sätt kan vi vidareutveckla våra kunder och deras processer. Nya utmaningar driver oss starkt och vi ser det som ett utmärkt sätt att lära oss mer, ett lärande vi delar med kunden. Kunder hos oss kan förvänta sig att vi som leverantör alltid ämnar ge mer än vad som förväntas.

HUR VI ARBETAR

Vi strävar alltid efter att på ett professionellt sätt hjälpa dig som kund att förverkliga dina mål inom verksamheten.

Vår vision är att ständigt utveckla våra anställda och vårt kunnande i de områden vi är verksamma inom, på så sätt kan vi vidareutveckla våra kunder och deras processer. Nya utmaningar driver oss starkt och vi ser det som ett utmärkt sätt att lära oss mer, ett lärande vi delar med kunden. Kunder hos oss kan förvänta sig att vi som leverantör alltid ämnar ge mer än vad som förväntas.

TJÄNSTER

Tillsammans med framtagna rutiner för uppföljning och analys ser vi till att hålla effektiviteten på så hög nivå som bara går utifrån förutsättningarna.

Vi arbetar i projekt, där vi erbjuder våra kunder en riktigt bra upplevelse inom Project Management, och detta på en starkt konkurrensutsatt marknad. Produkten blir väl definierade tidplaner som är resursallokerade eller kostnadssatta eller en kombination av de båda.

VÅRA PROJEKT

Totalt har vi utfört över 30 projekt inom kraft- och byggsektorn, nedan är några exempel på projekt som vi utfört. 

Projekt Nordlink

Ertsmyra, Norge & Wilster, Tyskland

Design och bygge av två stationer för högspänd likström (HVDC); +-525 kV, 1400MW på en 623 km lång DC-länk genom Nordsjön. Fokus är förnyelsebar och redundant elkraft.

Projekt Crossrail

London, Storbrittanien

Ny järnväg för London. Projektet resulterar i förbättrad restid över London och att lätta trafikstockningar samt bättre förbindelser. Elizabeth-linjen kommer att ge enklare, snabbare och mer direkta resemöjligheter över huvudstaden.

Barkarbystaden

Stockholm, Sverige

Barkarbystaden är Europas största infrastrukturprojekt. När projektet är klart resulterar det i ca 18.000 nya bostäder, 140 kvarter, och 10.000 nya arbetsplatser. Det skall även in tunnelbana, skolor, kultur och service.

Projekt Hagastaden

Stockholm, Sverige

Projektet skall producera 14.000 nya arbetsplatser och 3000 bostäder. Komplext projekt med många entreprenörer och svåra logistikproblem på grund av den lilla ytan. Byggtid 2010-2025.

Projekt Maritime & HVDC-link

Newfoundland & Love Scotia, Canada

Design och bygge av tre transformatorstationer/ställverk för AC samt två stationer för högspänd likström (HVDC); +- 200 kV, 2×250 MW. Projektet omfattar även luftlinjer, mark och undervattenskabel mellan stationerna. Länken ska dels förse Nova Scotia med ström från ett nytt vattenfall i Labrador, Kanada och dels vara en förlängning för att försörja USA med elkraft.