Projekt: Barkarbystaden

Barkarby i Järfälla kommun är ett av norra Europas största och mest expansiva utvecklingsområden. Här pågår unika infrastruktursatsningar som nya tunnelbanestationer, Förbifart Stockholm och en helt ny regionaltågstation. Det gör Barkarby till ett av de mest tillgängliga områdena i Stockholmsregionen och öppnar nya möjligheter för kontorsetableringar, dynamisk stadsmiljö och ett upplevelserikt kultur-, idrotts- och friluftsliv. Projektet delas i två av E18 och järnvägen, det norra området, Barkarby, och det södra, Veddesta. Den nya Veddestabron kommer sammanlänka dessa områden i sommar.

 

Swepoint Managements roll i projektet

Projektet startades 2014 men Swepoint Management blev en del av det 2017. I projektet är det flera aktiva detaljplaner, många byggherrar och entreprenörer på plats samtidigt. Det kräver noggrann samordning för att undvika krockar vid produktionen – både i tid och rum. För att undvika detta och ha en god framförhållning inför produktionsstarter så jobbar vi med en så kallad skedesplan. Där visualiserar vi de snart 20 000 aktiviteterna i en stor övergripande huvudtidplan.

Huvudtidplanen inkluderar inte bara Järfällas alla aktiviteter för detaljplanen, exploatering och genomförande, utan även övergripande aktiviteter för privata byggherrar, entreprenörer och förvaltningar. Etableringsytor, arbetsområde, byggvägar, omledningsvägar och annan viktig information ritas upp, kopplas mot en aktivitet i huvudtidplanen och kan sedan dynamiskt förvaltas och spelas upp som en film. Krockar och överlapp för ytbehov kan identifieras och samordnas med berörda projektorganisationer på ett effektivt och enkelt sätt. Skedesplanen används även flitigt för att kommunicera vad som sker ute på plats just nu, vilka arbeten som kommer starta i närtid och hur området växer fram.

Här läser du mer om projektet: https://barkarby.se/

Inställningar för cookies
Rulla till toppen
Scroll to Top